תקנון התחרות

ניווט: עמוד הבית - מידע חיוני - תקנון התחרות

תחרות צילום טבע מקומית – "תמונת טבע" – תקנון

רשאים להשתתף בתחרות

 • התחרות פתוחה לכלל צלמי הטבע הפועלים בארץ.
 • יתקבלו תמונות שצולמו בארץ בלבד, במהלך חמש השנים האחרונות (על התצלומים המועמדים להיות תצלומים שצולמו אך ורק בין התאריכים 1.3.2018– 11.3.2023).
 • על המשתתפים בתחרות לקרוא את תקנון התחרות ולהסכים לו.
 • כל משתתף רשאי להגיש עד 5 תצלומים לכל קטגוריה (פרט לקטגוריה "יומן מעקב"), וסה"כ עד 20 תצלומים לתחרות כולה.
 • בקטגוריה "יומן מעקב" ניתן להעלות עד 12 תצלומים כפרויקט צילום, שלו נושא מוגדר. לכל 12 התצלומים חייב להיות מכנה משותף. לא כל מה שיבחר לסדרה הנבחרת יוצג בתערוכה. צוות השיפוט/אוצרת רשאי/בעל זכות לבחור מתוך הסדרה צילום בודד ולהציגו בקטגוריה נפרדת.
 • על התצלומים המוגשים לתחרות להיות מקוריים ומצולמים על ידי מגיש התמונה. על זכויות השימוש בהם להיות בבעלות מגיש התצלומים.
 • את התצלומים יש להעלות דרך אתר האינטרנט של התחרות בלבד.
 • לא יתקבלו תצלומים אשר צולמו במצלמות טלפון נייד, טאבלט או מצלמות פוקט.
 • תצלומי רחפן יתקבלו (לכל אחת הקטגוריות) אך ורק אם לא נעשתה כל פגיעה או הפרעה לבעלי חיים. יפסלו תצלומים בהם נראים בעלי חיים (ציפורים או יונקים) במנוסה!
 • לא יתקבלו תצלומים שעברו טיפול קיצוני בתוכנת עיבוד (תוכנות פוטושופ, לייטרום וכו', ראו כללים לעריכת תמונה בהמשך), או תצלומים שבהם שונה התוכן המקורי באופן מהותי.
 • אסורה הוספה או הורדה של פרטים מהתמונה (בעלי חיים, חלקי גוף של בעלי חיים, ענפים או כל אלמנט אחר מאובייקט הצילום או מהרקע)
 • לתהליך השיפוט יש להגיש את התצלומים כקובץ JPG בלבד, ברזולוציית 1920 פיקסלים לצלע הקצרה של התמונה ובמשקל שאינו עולה על 2.5 מגה.
 • את התצלומים יש להגיש בפרופיל צבע Adobe RGB או  Adobe sRGB.
 • תצלומים אשר יוגשו עם מסגור, לוגו או ציון שם הצלם, כתובת או כל מידע אחר בהטבעה על הצילום, ייפסלו מן התחרות.
 • יש לצרף לכל תצלום בנפרד: תיאור קצר של המתרחש בתצלום, שם בעל החיים המצולם, מקום הצילום, תאריך ומפרט טכני (סוג גוף המצלמה, סוג העדשה, צמצם, מהירות, רגישות [אסא], וכן האם נעשה שימוש באביזרים נוספים לצורך הצילום [חצובה, פילטרים, מסתור וכו']).
  צלם שתצלומו ייבחר לתערוכה יתבקש להגיש קובץ דיגיטלי בלבד ברזולוציה גבוהה, בפורמט TIFF או JPG, באיכות מקסימלית, המותאמת להדפסה בגודל של 70×100 ס"מ לפחות, ובפרופיל צבע Adobe RGB (1998), ב-300 DPI.
  בנוסף, על הצלם להגיש לכל תצלום קובץ RAW, הנדרש לצורך וידוי אותנטיות התמונה. אם אין בידי הצלם קובץ RAW, עליו לצרף את ה-JPEG המקורי (במקרה זה ייערך בירור מול הצלם. מערכת "תמונת טבע" שומרת לעצמה את הזכות לפסול תמונות שבהן יש חשד לעריכה שלא לפי כללי התחרות).
 • יתקבלו גם סריקות נגטיבים ושקופיות.

קטגוריות התחרות

התצלומים יישפטו בקטגוריות הבאות:

 • ציפורים
 • יונקים
 • זוחלים ודו-חיים
 • חסרי חוליות
 • העולם התת-מימי
 • טבע עירוני – חיות בר בסביבה עירונית
 • אדם וטבע – קונפליקטים ו/או פתרונות מעשיים להתמודדות עם הצורך לשמור על הטבע (תנשמות בחקלאות אורגנית, הצלת דבורים, פרחי בר בגינון ציבורי וכו'), בעלי חיים באזורים מוכי אסון אקולוגי טבעי או שנגרם בידי אדם (זיהום, שריפה, אתרי בנייה, כבישים, ציד, חקלאות וכדומה), וחיות בר בתנאים מבוקרים – חיות ארץ-ישראליות בלבד
 • ממלכת הטבע – נופים ושטחים פתוחים, צמחייה, פריחה, יער, חורש ופרחים. כולל תצלומי מקרו
 • אמנות בטבע – יצירה ופרשנות אישית בצילום למראות מן הטבע
 • יומן מעקב – פרויקט צילום המלווה ומציג נושא מסוים, לדוגמה שלבי התפתחות של בעל חיים. על הפרויקט להציג עבודה שהיא פרי מעקב ומחקר צילומי מתמשך.

בקטגוריה זו ניתן לשלוח סדרה החורגת מהתקופה המבוקשת, ובלבד שצולמה גם בתקופה זו.

* חיי לילה  – נושא זה ייכלל בכל אחת מהקטגוריות

 • וידאו – צלמי וידיאו מוזמנים לשלוח סרטונים של עד 4 דקות, שניתן לשייך לכל אחת מקטגוריות התחרות. לא יתקבלו מצגות של תמונות.

 

קטגוריית בני נוער מצלמים – פתוחה לבני נוער בגילאי 18-11.
ניתן להעלות עד 10 תצלומים התואמים את הקטגוריות המפורטות לעיל.

 

 • יש להתאים את התצלום לקטגוריה המתאימה. צוות השיפוט שומר לעצמו להעביר צילום מקטגוריה אחת לאחרת במידה ותימצא הצדקה לכך.
 • אין להעלות תצלום זהה לשתי קטגוריות או יותר, מלבד בקטגורית "יומן מעקב".
 • לא יתקבלו תצלומים שצולמו אם לדעת צוות השיפוט נעשו תוך כדי פגיעה, הטרדה או הפרעה למהלך חייה התקין של חיית הבר. לא יתקבלו תצלומים שצולמו תוך פגיעה פיזית בבעל חיים או בסביבתו, ו/או משיכתו באמצעות פיתיון חי.
 • לא יתקבלו תצלומים של קינון ציפורים, תצלומים שצולמו בקרבת הקן תוך גרימת הפרעה וכך גם לגבי תצלומי עטלפים בשנת חורף.
 • לא יתקבלו תצלומים של פרוקי רגליים שצולמו תוך פגיעה בבעל החיים (הקפאה/הדבקה).
 • לא יתקבלו תצלומים של חיות מחמד, חיות מבויתות או חיות משק.
 • תצלומים של חיות בר בשבי (ושמקורן בישראל) יש להעלות רק לקטגוריה "אדם וטבע".
 • מוטב להימנע מתצלומים המכילים אלמנטים לא טבעיים (עמודי חשמל, גדרות וכו'), למעט בקטגוריות "טבע עירוני" ו"אדם וטבע".
 • אין לשלוח תצלומים שזכו בתחרויות ארציות אחרות.
 • אדם אשר הורשע בשלוש השנים האחרונות בעבירות של פגיעה בערכי טבע או פגיעה בשמורת טבע או שגרם להטרדה או להפרעה לאורח החיים הטבעי של בעלי חיים לא יורשה לקחת חלק בתחרות ותמונותיו ייפסלו.

 

לוח זמנים

 • הגשת קובצי התצלומים תיעשה החל ביום ראשון, 26.2.2023 ועד ליום שבת, 11.3.2023, עד השעה 23:59.
 • השיפוט יתקיים במהלך חודש מרץ 2023.
 • שמות הצלמים המשתתפים בתערוכה יתפרסמו במהלך חודש אפריל 2023.
 • מערכת "תמונת טבע" שומרת לעצמה את הזכות לשנות את המועדים הנ"ל

כללים לעריכת תמונות

 • על התמונה לשקף נאמנה את המציאות כפי שראה וחווה אותה הצלם, ולעולם לא להוליך שולל את הצופה.
 • עיבודים מקומיים (סלקטיביים) צריכים להתבצע במתינות.
 • אין להעלות רוויה או לחדד בצורה קיצונית או לחדד מעבר לנדרש.

עיבודי תמונה אסורים

 • החלקת רקע או שימוש בכלי הסרת רעשים לצורך החלקת הרקע
 • הוספה או הורדה של פרטים מהתמונה (בעלי חיים, חלקי גוף של בעלי חיים, ענפים או כל אלמנט אחר מאובייקט הצילום או מהרקע)
 • חיתוך (crop) שלא יאפשר הדפסה איכותית בגודל 70X100 ס"מ או המשנה את המציאות כפי שראה וחווה אותה הצלם.
 • שינוי צבעים קיצוני
 • שימוש בפילטרים דיגיטליים
 • חיבור חשיפות כפולות (מותר תחת גילוי נאות. הנהלת התחרות שומרת לעצמה את הזכות לא לקבל תמונות שכאלו, אם אין להן ערך מוסף משמעותי)
 • חידוד סלקטיבי באופן קיצוני
 • שימוש קיצוני בכלי ה- dodge & burn, באופן שמעוות את התמונה
 • עיבודי HDR

 

שיפוט

 • בחירת התצלומים תיעשה על ידי צוות שופטים המורכב משבעה חברי צוות, חלקם מתחום הצילום והטבע.
 • התצלומים יוצגו בפני צוות השופטים בצורה אנונימית וללא סימנים מזהים.
 • התצלומים הזוכים ייקבעו בדיונים פנימיים של צוות השופטים, תוך בקרת חברי מערכת התערוכה.
 • מערכת התערוכה שומרת לעצמה את הזכות שלא לקבל תצלום באיכות ירודה, ללא צורך בהודעה למשתתף, ולא תהא לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר להחלטת צוות השופטים.
 • מערכת התערוכה שומרת לעצמה את הזכות להעביר תצלומים בין קטגוריות, על פי שיקול דעתה.
 • מערכת התערוכה שומרת לעצמה את הזכות לביטול קטגוריה, ולפי העניין העברה של תצלומים מקטגוריה לקטגוריה.

 

זכויות יוצרים

 • המארגנים שומרים את הזכות לפרסם את התצלומים המוגשים לתחרות בפרסומים הקשורים לתחרות בדפוס ו/או ברשת האינטרנט, וכן גם בפרסומים, אתרים, מאמרים או פעילויות אחרות לקידום התחרות ו/או לשם פרסום פעילויות שונות הקשורות בתערוכה. בכל מקרה של פרסום תמונה ינתן קרדיט לצלם. כמו כן, תעמוד לרשות המארגנים הזכות לפרסם את שמם של הזוכים בתחרות.
 • זכויות היוצרים הבלעדיות של התצלומים תישארנה בידי הצלם, בכפוף לזכויות המארגנים לביצוע הפרסומים כאמור לעיל.
 • המארגנים לא יהיו אחראים לכל הפרת דיני זכויות יוצרים ו/או לפגיעה במוניטין של אדם הנגרם בשל ו/או כתוצאה מהעבודות שהוגשו. ככל שתעלה טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי המארגנים בקשר לתצלום כלשהו, יהא מגיש התצלומים אחראי למלוא הנזקים, ההוצאות, הנזקים וההפסדים אשר ייגרמו למארגנים כתוצאה מכך, והוא יהא אחראי להגן על המארגנים במסגרת הליכים משפטיים כאמור ולפצות ו/או לשפות את המארגנים בקשר לעניינים כמפורט במסגרת פסקה זו לעיל.
 • הגשה של תצלום כלשהו לתחרות משמעה קבלת כל התנאים המפורטים לעיל, ולמשתתף לא תהא כל טענה ו/או דרישה בקשר לאי ידיעת התנאים דלעיל ו/או בקשר לאי הבנתם ו/או בקשר לאי קבלת תנאי כלשהו.
 • הגשת תצלום לתחרות מאפשרת למארגני התחרות לשלוח חומר פרסומי למשתתף.

 

* הפנייה בלשון זכר היא מטעמי נוחות בלבד. התחרות מיועדת לנשים ולגברים כאחד.

מובהר בזאת כי על כל משתתף בתחרות לפעול אך ורק בהתאם להוראות רת"א )רשות תעופה אזרחית (בכל הנוגע לאופן השימוש ברחפן). למארגנים לא תהיה אחראית לכל ביצוע הפרה שתבוצע ע"י מי מהמשתתפים.

Back to top
דילוג לתוכן